Вие четете...
Новини

СКБ, №21: Народът има само една алтернатива – Излизане от ЕС и НАТО

SCB21Участвайте в изборите за Европарламент и решително гласувайте за СКБ с №21 в бюлетината

Участвайте непосредствено в създаването на радикална работническо-народна опозиция, която ще се бори за прекратяване на антинародния натиск, за премахване на антинародните реформи и закони, за да се открие път, който може да гарантира удовлетворяване на потребностите на народа.

Засилването на СКБ е гаранция за Вашите интереси, доколкото партията се бори за решаване на големите, на острите проблеми, за организиране на работническо-народното движение, за Народен съюз, открива път към икономика, работеща за благото на народа и за народна власт.

Вие много добре разбирате, че българският народ се оказа губещ след последните парламентарни избори през 2013 година. Народът пострада, подкрепяйки със своите гласове партиите на капитала, ориентирани към ЕС.

Но вече Вие, гласоподавателите, имате опит, за да не позволите за пореден път да ограбят гласа Ви, за да не допуснете шантаж и да не избирате по принципа на „най-малкото зло“, което всеки път Ви води към по-голямо зло.

Вече знаете, че ЕС приема антинародни закони и решения, които се подписват от всички правителства на страните-членки, десни и ляво-центристки, при участието на партии, членуващи в Партията на европейските социалисти и в Европейската лява партия.

Съюзът на комунистите в България се обръща към всички онези, които знаят, че решенията за приватизация на всички стратегически отрасли в българската икономика са приети заедно с:

– ликвидиране на националната собственост;

– отнемане на трудовите права;

– голяма безработица;

– ускорено влизане на България в европейските и другите монополни обединения по света;

– износ на капитали и унищожаване на промишлеността в България.

Съюзът на комунистите в България се обръща към всички, които днес виждат докъде ни доведе основният принцип на ЕС за „свобода на придвижването“, т.е. до ликвидиране на ограниченията за придвижване на стоки и капитали.

В резултат стигнахме до затягаща се криза и съкращаване на българската промишленост.

СЪС СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВИЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ ОГРОМНА КРАЧКА НАПРЕД!

Един силен Съюз на комунистите в България ще спомогне за провеждането на необходимата организация на работническо-народното движение, за създаването на Народен съюз за борба срещу антинародната политика на ЕС и срещу партиите, които го поддържат.

СИЛЕН СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ОТКРИЕ ПЪТ КЪМ НАЦИОНАЛИЗИРАНЕТО НА МОНОПОЛИТЕ, КЪМ ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ВЪНШЕН ДЪЛГ, КЪМ ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЕС, ЗА ДА МОЖЕ НАРОДЪТ ДА ЗАВОЮВА СВОЯТА ВЛАСТ, ДА ОПРЕДЕЛЯ САМ СВОЯТА СЪДБА.

На изборите за Европарламент, както и на националните избори, трябва да бъдат наказани правителствата на десните и центристките партии, на неолибералите и социалдемократите, за тяхната политика и действия, за тяхната позиция в подкрепа на монополите и ориентацията към ЕС. Подкрепата на изборите за една партия, ориентирана към ЕС, вместо друга, водеща народа за носа и твърдяща, че ЕС може да бъде променен отвътре или отгоре, че може да бъде превърнат в „Европейски съюз на народите“ – не може да бъде някакво реално наказание или, още по-малко, форма на някаква съпротива.

Резултатът от изборите трябва да бъде наказание за всички онези, които лъжат и заплашват, твърдейки, че е възможно развитие в полза на българския народ и на другите народи от Европа в рамките на ЕС.

Глас, даден за партии, които в продължение на много години култивират преклонение пред ЕС, а сега, когато се задушаваме от отровата на жилото на ЕС и този държавно-корпоративен съюз е разобличен в очите на българския и другите народи, критикуват „нехуманната и антисоциалната политика“ на ЕС, застават в ролята на евроскептици или говорят, че ЕС може да бъде „преобразуван“ на основата на „нов договор“ и на „нови принципи“ – ще бъде глас, хвърлен напразно.

Хора на наемния труд,

Вече Вие имате достатъчно опит, за да не бъдете измамени от партиите, твърдящи, че ЕС „нарушава принципите и целите, заради които той беше създаден“. От 1957 година до деня, в който съществува ЕС, без значение дали ще бъде разделен на съюз на Севера и Юга или преобразуван във федерация или конфедерация, той ще си остане империалистически съюз, насочен срещу народите и младежта.

ЛИКВИДИРАНЕТО НА ЕС ВОДИ КЪМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА И УСТАНОВЯВАНЕТО НА НАРОДНА ВЛАСТ.

БСП и ГЕРБ заплашват народа, поставяйки лъжливата дилема „ДА или НЕ на Европа“.

Останалите партии, без значение от различията между тях, вкарват хората в заблуда, твърдейки, че ЕС може да се превърне в съюз на народите.

Тези партии също носят огромна част от вината за тази съзнателна лъжа.

Отговорност носят всички партии, заставащи срещу „неолиберализма“ и банкерския вариант на ЕС, а също и партиите, осъждащи старите членки и скриващи зад този факт своята подкрепа за ЕС – за съюза на капитала и монополите.

Днешните проблеми в страните-членки на ЕС и в ЕС като цяло не са общи проблеми на европейския континент, а проблеми на капиталистическа Европа, на имериалистическия Европейски съюз.

Затова, подкрепата за членство на България в ЕС е АНТИЕВРОПЕЙСКА ПОЗИЦИЯ, ТЯ ПРОТИВОРЕЧИ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДИТЕ ОТ ЕВРОПА.

SCB1Съюзът на комунистите в България винаги е заемал в критични моменти единствено вярната позиция, казвайки категорично „НЕ“ ЗА ВЛИЗАНЕТО В ЕС И НАТО, последователно отстоява позицията за ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЕС.

На тази основа СКБ организира и поддържа своята борба, издига конкретни искания, за да затрудни реализирането на резолюциите на ЕС. СКБ остава единствената сила, притежаваща ясна позиция:

ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЕС И НАТО, НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОТРАСЛИ В ИКОНОМИКАТА, ЕДНОСТРАННО ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ВЪНШЕН ДЪЛГ.

НАРОДЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ЗА ДА ДАДЕ СВОЯ ПРИНОС В БОРБАТА ЗА НАРОДНА ВЛАСТ, ЗА ЕВРОПА НА НАРОДИТЕ, ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ЕВРОПА.

В Европейския съюз, в това „хищническо леговище“, всеки народ е сам. Българският народ е сам в борбата си срещу разкъсващите го хиени. В борбата за излизане от ЕС народите действително ще се обединят, няма да бъдат разделени; българският народ и децата му ще имат своите съюзници.

През последните години, вследствие от икономическата криза и промяната в положението на капиталистическите държави, конкуриращи се помежду си на международната арена, се увеличи социалната диференциация в рамките на ЕС, появиха се капиталистически сили, съмняващи се в необходимостта от запазване на целостта на ЕС.

„Евроскептицизмът“ е консервативна, изостанала и реакционна идеология, поддържаща реставраторския национализъм, търсенето на нови или реорганизирането на старите капиталистически съюзи, или изразяваща се в утопични позиции за това, че ЕС може да бъде преустроен на основата на договор от друг вид, който да гарантира преразпределение в полза на слабите икономики и народите.

ЕС е истински ад за всички населяващи го народи.

– В действителност, антинародните мерки засягат работническата класа и народните слоеве от всички страни;

– В едни страни мерките са приети през 90-те години, а в други – в началото на първото десетилетие на второто хилядолетие; в някои страни беше проведена шокова терапия, а в други – постепенна терапия.

– Разликите, които съществуват между страните, се дължат на различията в силата на работническата класа, на социалните потребности, на нивата на безработица, на отреденото им пазарно място.

– Напр., Общата аграрна политика е политика, насочена към концентриране на селскостопанското производство в ръцете на шепа собственици. Тя е много по-болезнена в страните, където все още съществува значителна част дребни производители.

– Съкращаването на социалните разходи и падането на доходите на трудещите се са обща тенденция за народите от целия ЕС.

– Гнилостта на ЕС, като империалистически съюз, се доказва от това, че във всички негови страни-членки се проявяват и умножават фактите на корупция и корупционните скандали.

– ЕС, голяма част от чиито страни са и членове на НАТО, разпалва война с икономически, политически и военни средства. Той вкара войната на територията на Европа, а сега взема участие в планове за интервенция в Азия, Африка, върви ръка за ръка със САЩ, организирайки антикомунистическа кампания и използвайки антитерористичното законодателство срещу народното движение за съпротива.

– ЕС не гарантира териториалния суверенитет. Случаят с Кипър и продължаващото му разделение, въпреки обещанията на ЕС за обединение, е показателен за двуличната политика, водеща към разделяне на острова.

– Политиката за членство в ЕС води до подчинение и в резултат реакционизира партиите, които го подкрепят.

za izlizane ot EUЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ НЕ Е ИКОНОМИКА ЗА БЛАГОТО НА НАРОДИТЕ. ТОВА Е СЪЮЗ НА КАПИТАЛА, ГНЕЗДО НА ОСИ, ХВЪРЛЕНО СРЕЩУ НАРОДИТЕ! ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕН ОТВЪТРЕ!

В ЕС никога не е имало, нито някога ще има равноправни отношения между страните-членки, доколкото солидарността между монополите се проявява само в икономическия и социалния натиск срещу народите.

В ЕС царят неравномерно развитие, конкуренция, неравноправни отношения между държавите.

Дълбоката икономическа криза способства за изменение на силите в полза на Германия и в ущърб на Франция и Италия. По този начин, антагонизмите между тези страни се изостриха. На почвата на тези противоречия се обостри и борбата за разпределение на следствията от икономическата криза между държавите от Еврозоната, а също и противоборството за определяне на формите за управление на кризата.

Правителствата на САЩ, Франция и Италия оказват натиск върху Германия, за да може тя да вземе по-голяма отговорност за управление на дълга на банкрутиралите държави от Еврозоната и да ограничи своето положително салдо в търговския баланс.

Тази борба в никакъв случай не се води в интерес на народните маси, тя не засяга нито народите на силните, нито народите на слабите капиталистически икономики.

Силните капиталистически държави търсят компромиси, но нито един компромис (те носят винаги временен характер) не може да предотврати реализирането на антинародните мерки, на периодичните кризи от излишък на капитал и последиците от неравномерното развитие.

В последните години по-ясно се прояви неспособността на капиталистическите държави в Европа, влизащи в ЕС, да се справят с кризата, със слабото развитие, с неравномерните отношения и конкуренцията.

Народите трябва да кажат своята дума и да не допуснат алтернативни планове, които могат да позволят на ЕС да продължи стремителната атака срещу работническата класа и трудещите се. Народите не трябва да се намесват в конкуренция, която може да доведе до стари и до нови локални войни, било на територията на Европа, било извън нея.

ГЛАСУВАЙКИ ЗА СКБ, ВИЕ НЯМА ДА ПОПАДНЕТЕ В КЛОПКАТА НА „БЕЗАЛТЕРНАТИВНИЯ“ ЕВРОИНТЕГРАЦИОНЕН КУРС

Всички партии, едни страстно, а други критично, се изказват за безалтернативното ни пребиваване в ЕС. Те излъгаха и лъжат народа, обещавайки, че щяло да има някакво сближаване на икономическото развитие, на цените, на заплатите, на пенсиите, на социалните придобивки.

БСП и ГЕРБ са партиите, които ни плашат с това, че излизането от ЕС ще бъде трагедия за работниците, служителите и средните слоеве. Те крият истината за това, че всяка резолюция и директива на ЕС води до концентрация на богатства, т.е. на капитал, води до ликвидиране на придобивки, към фалит на земеделски стопани и самонаети, които нямат други перспективи за полагане на труд. Време е тези партии да бъдат наказани не само за днешните им позиции, но и за позициите им в миналото. Приказките за „Социална Европа“ са грозна утопия, лъжите за „Европейско развитие на България“ са измислени, за да ни ограбят по-добре.

Няма място за илюзии! Никакви преговори, никакви промени в правителствата, никаква смяна на председателя на Европейската комисия няма да променят реакционния антинароден характер на ЕС, доколкото той беше създаден и работи, за да защитава интересите на монополите в ущърб на правата на работниците и народа.

Безалтернативната евроинтеграция, пред която се прекланя цялата правителствена и опозиционна политическа менажерия, означава приемане на директивите на ЕС, подчиняване на задачата за гарантиране на конкурентноспособността на монополите, което води като резултат и до поредното нарушаване на правата на трудещия се народ.

Всяка помощ, която тези партии обещават, е помощ единствено за бизнеса, но не и за работниците и трудещите се.

Международните съюзници и опората, на която тези формирования разчитат, т.е. на правителствата на САЩ, Франция, Италия, Германия и др. подобни, са също врагове на своите народи, продължават да отнемат народните придобивки в своите страни, както прави и правителството на България.

Младежи, работници, служители, бедни земеделци и самонаети,

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ!

Поставени сте пред нова клопка. Появиха се нови партии, които искат от Вас поредните жертви, за да гарантират конкурентноспособността на монополите, за съживяване на капиталистическата икономика. Влошаването на равнището на живот за широките народни слоеве от ЕС, от страните на Европа, в САЩ, Бразилия, Аржентина, доказва тази неоспорима истина.

Подобни позиции изказват редица политически сили. Тези позиции не са нито леви, нито прогресивни, нито радикални.

Единственият изход е засилване на борбата за това, лостовете на икономиката да преминат в ръцете на работническата класа и на народа, борба за установяване на народна власт.

Изолирайте неонацистите, ултрадесните, не се примирявайте с проявите на национализъм и расизъм, насочени срещу единството на работническата класа, народните слоеве и младежта.

Национализмът е страж на капитализма, който се използва срещу народите.

Той обслужва интересите и на едрия бизнес в България. Той се използва като тояга срещу емиграцията и високото ниво на безработицата, стреми се да разруши работническото движение, да отрови съзнанието на трудовия народ с антикомунизъм и расизъм. При него, както и при всяка фашистка партия, демагогията е наука.

Този, който си мисли, че гласувайки за проевропейски партии, ще успее да се справи с гнилата система и корупцията, дълбоко се заблуждава. Той укрепва системата, пораждаща тези явления. Той подкрепя престъпна банда, която е негов враг, заставаща срещу народните потребности.

ДАВАЙКИ СВОЯ ГЛАС ЗА СКБ, НИЕ ЗАСИЛВАМЕ БОРБАТА ЗА БЪЛГАРИЯ – ЗА НАРОДНО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ И БОГАТСТВО, ЗА ДЪРЖАВА, В КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ЗА СТРАНА НА СОЛИДАРНОСТТА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С ВСИЧКИ НАРОДИ, В ПРОТИВОВЕС НА ОКОВИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА.

НИЕ РАЗКЪСВАМЕ ВЕРИГИТЕ НА МОНОПЛИТЕ, КАПИТАЛИЗМА, ОТКРИВАМЕ ПЪТ КЪМ СОЦИАЛИЗЪМ.

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА СИЛЕН СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ

21Гласуваме за силен СКБ, защото, без значение от отрицателното съотношение на силите, СКБ вярва в силата на обикновените трудещи се българи. Той насочва всички свои сили за организиране на работническата борба в заводите, предприятията, училищата, техникумите, университетите, по местожителство, в синдикатите. СКБ ежедневно води борба за разлика от правителствените синдикати, новия и стария, които са опора на ЕС, на едрите работодатели. СКБ се бори за повишаване на работните заплати и пенсии, за колективни трудови договори, за правата на трудещите се.

СКБ застава на страната на земеделците, за да не загубят те своите жилища заради дългове пред банките, едрите предприемачи, производителите на селско-стопански материали.

СКБ застава на страната на самонаетите, срещу монополите, които ги задушават, срещу спекулациите на банките и жестоките данъци.

Отстояваме правото на народно жилище, изключително държавно безплатно образование, здравеопазване, социално обезпечаване, за евтини и качествени стоки за народно потребление, за безплатен достъп до културна и спортна инфраструктура.

СКБ се бори с наркотиците и алкохолизма, бори се за еманципация и равноправие на жените, защитава безработните, претендира за безплатен транспорт, жилище и храна за учениците, учащите се, студентите, за удовлетворяване на непосредствените потребности на младите семейства. За приемане на мерки срещу наводненията, за изграждане на обекти от обществената инфраструктура, подобряващи условията за живот, за балансирана намеса на човека в околната среда.

ЗА СИЛЕН СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ

Гласуваме за силен СКБ, защото само той може истински да се бори в Европарламента. Подготвили сме законопроекти, облекчаващи живота на работническите семейства, обявяваме се срещу антинародните мерки, информираме трудещите се, явяваме се техния глас.

Нито един трудов човек не трябва да остане без защита! Настояваме всеки наемен работник да разполага с евтино жилище, електроенергия, хранителни продукти, безплатно образование и здравеопазване!

НИЕ ИМАМЕ СИЛА, ЗА ДА ПРОМЕНИМ СЕГАШНАТА СИТУАЦИЯ.

СЪС СИЛЕН СКБ ИМА НАДЕЖДА, ИМА ПЕРСПЕКТИВАТА

Давайки своя глас за СКБ, българският народ гласува едновременно за борба и за бъдеще. Този глас може да окрили и да даде сила на европейското движение на трудещите се. Това е глас, осъждащ преследването на комунистите, провокирането на съществуващи и измислени проблеми на националните и религиозните малцинства в страните-членки, това е глас против нацизма-фашизма, расизма и национализма, против лагерите, построени в Европа за чужда работна сила.

Това е глас против империалистическата политика на ЕС, оправдаваща настъплението срещу народите на Африка, глас против измислената „демократизация“ на Близкия Изток, против реакционните планове, насочени срещу народите от Латинска Америка, в частност против „Общата позиция на ЕС“ по отношение на Куба.

Това е глас, който проваля плановете на капиталистите и на онези, които ги поддържат и се стремят да изолират СКБ, пречат на неговата дейност за организиране на работническото комунистическо движение в Европа.

По всички тези въпроси последователно и непрестанно СКБ действаше заедно с другите европейски комунистически и работнически партии, със силите, противопоставящи се на ЕС и на натиска на капитала в Европа.

Народите от Европа могат да нанесат удар по партиите с европейска ориентация и за европейски компромис. Важно е в деня след изборите за Европарламент, ЕС и капиталистическите правителства – десни и лявоцентристки, да понесат загуба, по тяхната политика да бъде нанесен решаващ удар.

 

САМО ТОГАВА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖЕНА БОРБАТА, ПРОТЕСТЪТ, ОТСТОЯВАНЕТО НА ДРУГА ПЕРСПЕКТИВА ЗА НАРОДИТЕ. ИМАМЕ СИЛАТА, ЗА ДА МОЖЕ СЪПРОТИВАТА НА НАРОДА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ПРОТИВОСТОЯЩА СИЛА СРЕЩУ ВОЙНАТА, ИМПЕРИАЛИЗМА, НАСИЛИЕТО НА КАПИТАЛА.

Само тогава може да задуха свежият вятър на оптимизма, на жизненото революционно движение за освобождение и откриване на пътя за коренни социални и политически промени.

Изборите за Европарламент могат да помогнат за промяна в съотношението на силите в полза на народа. Със силен СКБ ще се създаде действително силна работническа народна опозиция, здрав антимонополистичен антикапиталистически народен съюз, който ще се бори за народна власт.

Има алтернатива за излизане от кризата – народът може да организира производството така, че да се разпорежда сам с всички богатства. Днес още липсва решително желание у народа да тръгне към сблъсък със силите, които му пречат.

Изходът е в обобществяването на природните ресурси, на енергетиката, телекомуникациите, транспорта, земята, капиталистическите селскостопански, животновъдни предприятия – всичко това трябва да се превърне в народна собственост.

Заедно с обобществяването на секторите в икономиката ще се развива и производствената селскостопанска кооперация.

С помощта на тези инструменти народна власт може централизирано да планира икономиката, пропорционално да развива селскостопанското, промишленото производство, социалните служби за удовлетворяване на народните потребности на по-широко равнище.

Само централизирана икономика на основата на обществената собственост върху средствата за производство може да реши проблемите с безработицата.

Може да обезсмисли предприемаческата дейност в областта на здравеопазването, социалното обезпечаване, образованието, културата, спорта, и да се развият изключително обществени, безплатни, качествени, съвременни социални услуги.

Може да защити майчинството и детството, възрастните, да създаде условия за организиране на свободното време на всички трудещи се, в частност на жените, да съдейства за тяхното участие в органите на властта отдолу догоре.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СКБ Е РЕАЛИСТИЧНО, ЗАЩОТО ТО ИЗРАЗЯВА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА, СЛУЖИ НА ХОРАТА НА ТРУДА

Снимка: в-к "Марица"

Снимка: в-к „Марица“

Работническото народно движение, водейки антикапиталистическа антимонополистична борба във всяка страна, дава своя принос в делото за отслабване и сваляне на империалистическата структура, наречена ЕС. Излизането от ЕС при установяването на народна власт дава своя принос в интернационалната борба на народите, ускорява създаването на условия за завоюването от работниците на народната власт и в други страни. Така се открива пътя за Европа на равноправното сътрудничество, за Европа на социализма.

Излизането от ЕС – алтернативата, която СКБ предлага на България, е другият път за развитие на народите, път за обединение на Европа в интерес на народа.

НЕКА ИЗВИКАМЕ С ВСИЧКИ СИЛИ: СТИГА!

СКБ предлага път за реален изход от кризите и войните. Всички други пътища вече са изпробвани.

На тези избори за Европарламент да кажем:

ДА – НА ОБИКНОВЕНИЯ ТРУДОВ НАРОД, НА БЕДНИТЕ СРЕДНИ СЛОЕВЕ, НА ЖЕНИТЕ, НА МЛАДЕЖИТЕ, НА ПЕНСИОНЕРИТЕ!

КАПИТАЛИЗМЪТ И ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ И АЛИАНСИ НЕ СА НЕПОБЕДИМИ!

КОГАТО НАРОДИТЕ ИСКАТ – ТЕ МОГАТ!

АКО БЪДЕМ СИЛНИ, ТО МОЖЕМ ДА ПОСТИГНЕМ МНОГО ПОВЕЧЕ, ДА НАПРАВИМ КРАЧКА НАПРЕД, ЗА КОРЕННИ ПРОМЕНИ!

КОМУНИСТИТЕ МОГАТ ДА СТАНАТ МОЩНИЯТ ГЛАС НА РАБОТНИЦИТЕ, НА МЛАДЕЖИТЕ, КОИТО НЕ ИСКАТ ДА СЕ ПРИМИРЯТ С ДНЕШНАТА СИТУАЦИЯ, НА ВЪЗРАСТНИТЕ, НА ИМАЩИТЕ ПРАВО НА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА!

НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРЕЗ МАЙ 2014 ГОДИНА ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ!

Advertisements

Коментари

Коментари са забранени.

Blog Stats

  • 433,712 hits

Работнически Литературен Фронт

Светът днес / The World Today

Календар

април 2014
П В С Ч П С Н
« Март   Май »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ РЕВОЛЮЦИЯТА

Advertisements
%d bloggers like this: