Радиостанция ВЕНСЕРЕМОС/ Radio station VENCEREMOS


Слушайте радиостанция Венсеремос! 🙂

Програма на радиостанция Венсеремос:

00:15 Новини в едно изречение
00:30 Искам всичко да знам
01:15 Новини в едно изречение
01:45 Военни новини
02:15 Новини в едно изречение
02:30 Искам всичко да знам
03:15 Новини в едно изречение
04:15 Новини в едно изречение
04:30 Искам всичко да знам
05:15 Новини в едно изречение
05:45 Военни новини
06:15 Новини в едно изречение
06:30 Искам всичко да знам
07:00 За децата
07:15 Новини в едно изречение
08:15 Новини в едно изречение
08:30 Искам всичко да знам
09:00 По следите на изгубеното време
09:15 Новини в едно изречение
09:45 Военни новини
10:15 Новини в едно изречение
10:30 Искам всичко да знам
11:00 Марксистко-Ленинска философия
11:15 Новини в едно изречение
12:15 Новини в едно изречение
12:30 Искам всичко да знам
12:45 Класова борба
13:15 Новини в едно изречение
13:45 Военни новини
14:15 Новини в едно изречение
14:30 Искам всичко да знам
15:00 Марксистко-Ленинска философия
15:15 Новини в едно изречение
16:15 Новини в едно изречение
16:30 Искам всичко да знам
17:15 Новини в едно изречение
17:45 Военни новини
18:15 Новини в едно изречение
18:30 Искам всичко да знам
19:00 Марксистко-Ленинска философия
19:15 Новини в едно изречение
19:45 Военни новини
20:15 Новини в едно изречение
20:30 Искам всичко да знам
21:15 Новини в едно изречение
22:15 Новини в едно изречение
22:30 Искам всичко да знам
23:15 Новини в едно изречение
23:45 Военни новини