Радиостанция ВЕНСЕРЕМОС/ Radio station VENCEREMOS


Слушайте радиостанция Венсеремос! 🙂

Програма на радиостанция Венсеремос:

00:00 – Новини
00:15 – Новини в едно изречение
00:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
00:30 – Искам всичко да знам
01:00 – Новини
01:15 – Новини в едно изречение
01:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
01:45 – Военни новини
02:00 – Новини
02:15 – Новини в едно изречение
02:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
02:30 – Искам всичко да знам
03:00 – Новини
03:15 – Новини в едно изречение
03:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
04:00 – Новини
04:15 – Новини в едно изречение
04:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
04:30 – Искам всичко да знам
05:00 – Новини
05:15 – Новини в едно изречение
05:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
05:45 – Военни новини
06:00 – Новини
06:15 – Новини в едно изречение
06:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
06:30 – Искам всичко да знам
07:00 – За децата
07:15 – Новини в едно изречение
07:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
08:00 – Новини
08:15 – Новини в едно изречение
08:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
08:30 – Искам всичко да знам
09:00 – По следите на изгубеното време
09:15 – Новини в едно изречение
09:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
09:45 – Военни новини
10:00 – Новини
10:15 – Новини в едно изречение
10:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
10:30 – Искам всичко да знам
11:00 – Марксистко-Ленинска философия
11:15 – Новини в едно изречение
11:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
12:00 – Новини
12:15 – Новини в едно изречение
12:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
12:30 – Искам всичко да знам
12:45 – Класова борба
13:00 – Новини
13:15 – Новини в едно изречение
13:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
13:45 – Военни новини
14:00 – Новини
14:15 – Новини в едно изречение
14:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
14:30 – Искам всичко да знам
15:00 – Марксистко-Ленинска философия
15:15 – Новини в едно изречение
15:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
16:00 – Новини
16:15 – Новини в едно изречение
16:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
16:30 – Искам всичко да знам
17:00 – Новини
17:15 – Новини в едно изречение
17:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
17:45 – Военни новини
18:00 – Новини
18:15 – Новини в едно изречение
18:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
18:30 – Искам всичко да знам
19:00 – Марксистко-Ленинска философия
19:15 – Новини в едно изречение
19:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
19:45 – Военни новини
20:00 – Новини
20:15 – Новини в едно изречение
20:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
20:30 – Искам всичко да знам
21:00 – Новини
21:15 – Новини в едно изречение
21:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
22:00 – Новини
22:15 – Новини в едно изречение
22:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
22:30 – Искам всичко да знам
23:00 – Новини
23:15 – Новини в едно изречение
23:20 – Декларация на комунистическите и работническите партии
23:45 – Военни новини