Вие четете...
Новини

КОМУНИСТИТЕ ПРЕДЛАГАТ ПЕТНАДЕСЕТ СТЪПКИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА

comimagesПредлаганите от експерти на Съюза на комунистите стъпки за излизане от кризата са бързо изпълними и ефикасни. Те отчитат достиженията на съвременната марксистка мисъл в България и по света.
Програмата е ясна, стегната и конкретна. Предлаганите  от комунистите 15 стъпки трябва да защитят обикновените хора от капиталистическата яма, в която беше вкарана страната ни преди 24 години. Тези стъпки са със социално-икономическа насоченост, но не са социалистически по своя характер. С пълното съзнание, че интересите на наемните работници и другите обикновени хора могат да бъдат защитени единствено от социалистическа държава, която работи за ликвидиране на класовите различия, Съюзът на комунистите смята, че разширяването на демокрацията и социалните права дават по-широка база за организиране на експлоатираните слоеве и класи в обществото ни и предлага:

1. Връщане на цялата добивна промишленост и базовите икономически отрасли в ръцете на обществото. Водене на пряко планово държавно управление на отраслите. Създаване на централизиран орган за управление на народното стопанство за ефективно използване на средствата, необходими за възстановяване на България.
2. Държавните валутни ресурси да се използват изключително за инвестиции в българската икономика. Въвеждане на жестоки мерки за износ на капитали в чужбина. Национализиране на банковия сектор. Създаване на система за държавно инвестиране в реалния сектор на икономиката. Създаване на Българска държавна банка – както по име, така и по функции.
3. Установяване на строг контрол върху финансовата сфера.
4. Отпечатване и пускане в обръщение на облигации за държавен антикризисен заем за закупуване от гражданите.  Срокът за изкупуване на облигациите да бъде определен на 10-15 години. Средствата от облигационния заем да се използват за финансиране на антикризисни програми.
5. Въвеждане на прогресивно данъчно облагане, започвайки от годишни доходи над 5 000 лв. Въвеждане на 5-процентни кредити за промишлеността и аграрния сектор за инвестиционни цели без право за друго използване.
6. Разширяване на платежоспособността на населението за сметка на повишаване на заплатите, пенсиите, стипендиите и детските помощи. Установяване на пределни цени за основните стоки и строго ограничаване на всички опити тези цени да бъдат завишени. Намаляване два пъти на цените на горивно-смазочните материали, а също и цените ба билетите в ЖП-превозите, автобусните, водните и самолетните превози в рамките на страната. Въвеждане на ред, който да гарантира, че наемите и цените за комуналните услуги не могат да превишават 10% от съвкупния месечен доход на семействата. Забрана за изселване от държавни и общински жилища на семейства с деца, хора с увреждания, пенсионери и лица с доход по-малък от установения жизнен минимум.
7. Създаване на система за държавно и общинско съфинансиране за евтино строителство на кооперативни жилища. Изкупуване за сметка на държавата по себестойност и създаване на жилищен социален фонд за разпределение между нуждаещите се от жилищните сгради, на които е спряло строителството.
8. Гарантиране на средства за подкрепа на селското стопанство до 10% от разходната част на държавния бюджет. Създаване на  производствено-потребителна кооперация с широка клонова мрежа за закупуване, съхраняване, преработване и продажба на селскостопанска продукция. Рязко намаляване на броя на посредниците между производителите и търговските организации. При реализиране на селскостопанска продукция в пазарната мрежа да се определи максимална норма за надценка до 50%.
9. Вкарване в ред земеползването, приемане на мерки за включване в селскостопански дейности на изоставените земи. Мобилизиране на държавните ресурси за полска дейност: обезпечаване на селяните с техника, горивно-смазочни материали, кредитиране и др. Сключване на договори за закупуване на продукция с използване на авансови плащания.
10. Обявявани на данъчни ваканции за малкия и средния бизнес. Подкрепа за развитието на самонаетите и малкия бизнес при производството на стоки за населението, гарантиране на замяната на вносните с местни стоки, преди всичко в производството на храни и лекарства. Намаляване на данъците, особено на ДДС, забрана за покачване на цените при естествените монополи. Приемане на мерки за защита на работните места и за създаване на нови – до пълно премахване на безработицата.
11. Възстановяване на Единната енергосистема под контрола на държавата. Целта е връщане на цените за електроенергията към нивата й от 1994 година.
12. Възраждане на машиностроенето, развитие на авио-, корабо-, приборостроенето и производството на металорежещи машини. Гарантиране на вкарването на държавни средства в тези отрасли. Приемане на екстремни мерки за възраждането на леката промишленост, обезпечаваща висока възвращаемост на вложените средства и позволяваща замяната на импортни стоки за населението.
13. Енергийно развитие на транспортната инфраструктура в цялата страна. Това ще изисква привличане на значителни трудови ресурси и ще спомогне за намаляване на безработицата. Възраждане на ученическите и студентските бригади за работа на обществено значими обекти.
14. Съществено (до три пъти) увеличение на разходите за научно-изследователски и опитно-конструкторски дейности. Привличане на представителите на научните центрове към управление на икономиката. Гарантиране на бюджетно финансиране за подготовка на основната част от студентите. Рязко увеличаване на заплатите на професорско-преподавателския състав и педагозите. Обезпечаване на училищата и университетите със съвременна учебна база.
15. Обезпечаване на социалната защита за децата и младежите – учещи се в общообразователните училища и университетите. Включване в антикризисните мерки на гаранции за съхраняване на бюджетните места в образователните институции, организиране на топло хранене и предоставяне на безплатен обществен транспорт за учениците и студентите.

Advertisements

Коментари

Коментари са забранени.

Blog Stats

  • 427,454 hits

Работнически Литературен Фронт

Светът днес / The World Today

Календар

декември 2013
П В С Ч П С Н
« Ноем   Ян »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ РЕВОЛЮЦИЯТА

Advertisements
%d bloggers like this: