Вие четете...
Новини

На кого служи национализмът?

0,,2034228_4,00Какво обединява почти всички български националистически организации? Идеята за българска национална държава; необходимостта от национална идея, която да сплоти българите; намеренията за провеждане на политика срещу имигрантите; етнонационален принцип при формиране на органите на държавната власт; жестоки изисквания при получаване на българско гражданство; ликвидиране на циганската престъпност… Има редица специфични искания, освен утвърждаването на националистическата идеология, разбирана като разпределение на благата в рамките на една-единствена нация.
Всички националисти възприемат глобализацията като превръщане на съвременния свят в „мултирасова яма“. В техните среди съществуват разногласия между православието и езичеството, между умерените националисти и радикалните, между тези, които позиционират себе си като „леви“ и десни. Практически те всички приемат, че „евреите“ управляват всичко, а приютилите се в България имигранти са само следствие на тяхната политика. Всички откровени националисти споделят мнението, че не държавата създава нацията, а нацията създава държавата. Разбира се, те споделят и редица предразсъдъци, започвайки от вродената изобретателност и талант, присъщи за всички „бели“ народи“ и завършвайки с „менталната“ враждебност към белите „евреи“, негрите, имигрантите и другите. За да се промени ситуацията в България те предлагат да се смени „лошия“ елит с по-добър, защото, според тях, тук се крие корена на злото. Предвид факта, че националистическите настроения са много разпространени в българското общество, то е необходимо да разберем основните искания на националистите.
1. Българска национална държава. Този лозунг се обосновава с това, че българите са държавообразуващ народ и с това, че България е… мултиетническа държава. Всяка международна институция и организация, която се застъпва за правата на небългарските етноси в България автоматично се приема за антибългарска. Въобще националистите се отнасят негативно към ООН, ЕС, НАТО и подобни организации, които са „антибългарски“. Но, ако някъде техните позиции съвпадат, то националистите съвсем охотно се опират на международните норми.
И, най-главното, само българска национална държава може да защити българския народ и българската земя от нашествието на „чужденците“. Нашата задача е да покажем какво ще донесе на населението на България, на българите и небългарите, създаването на национална държава. Първо, никакви държавообразуващи народи в природата не съществуват, защото държавообразуваща е господстващата класа – днес това е олигархията. Народът, а той се състои от класи, които имат противоположни интереси, не може да създаде държава. Държавата може да се създаде само от господстваща класа, която със силата на оръжието, с икономическата принуда и с идеологическото затъпяване обединява останалия народ в единно политическо цяло. Мнозина помнят как се създаваха държави след разпада на социалистическата система в Източна Европа. Кой ги създаваше? Работниците и селяните? Народа? Или партийно-стопанската номенклатура – родоначалникът на съвременната олигархия в бившите социалистически републики? Мисля, че отговорът е очевиден. За да се създаде българска национална едноетническа държава, тази идея трябва да има някаква социална база, такава, която мисли, че от това може да се спечели нещо материално.
Такава социална база е българската дребна буржоазия, която най-често си има работа с имигрантите, с циганите, с чуждите етноси, а също и нискоквалифицираните работници и бедните селяни, които виждат в изброените небългари заплаха за своите работни места, виждат в тях причина за изтичане на финансови средства, които, в други обстоятелства щяха да послужат за подобряване на тяхното лично съществуване.  Точно поради тази причина всички националистически организации обещават да окажат най-широка подкрепа на малкия бизнес, ако дойдат на власт, и да ожесточат контрола над притока и разпределението на чужда работна сила, над финансовите потоци, с които се облагодетелстват небългарите, над етнически обособената престъпност, която тормози българите. Но за създаването на такава национална държава трябва да съществуват обективни предпоставки. А такива няма. Фактът, че по демографско развитие България е стопяваща се нация прави перспективата за българска национална държава абсолютно нереална. Пустеещите територии в страната, неравномерното разпределение на населението в различните области и региони, в различните градове и села, показва, че българският етнос не притежава сила, за да ги усвои икономически. От друга страна за едрия бизнес, за едрата олигархия създаването на такава национална държава е неизгодно, защото тя ще затрудни достъпа до евтина работна сила, а също така ще ги лиши от възможност да раздробяват пролетариата по етнически признак. Ако случайно, което е съвършено невероятно, бъде създадена българска национална държава от такъв тип и се стигне до масово преследване на имигранти, цигани, турци и др., то това ще означава, че едрият капитал ще загуби достъп до евтината чужда работна ръка и ще се наложи да направи такава работна сила българите (представете си как масата българи, работещи в „Чистотата“, мъкнат на гръб кофи за боклук или метат усърдно под виковете на друг българин-надзорник).
Намаляването на равнището на живот сред населението на България е неизбежно, защото единственият начин на българската олигархия да се конкурира с останалите олигархии от Европа и Света, е да снижава цената на работническия труд в България до нивото на работната сила в Азия или Африка. А ако се случат репресии срещу имигрантите и малцинствата, то такова намаляване ще се случи в чудовищна форма спрямо българите. На българските работници подобна национална държава ще донесе още по-голяма нищета, на малцинствата – национално потисничество, а на имигрантите – репресии. Даже българската олигархия няма да спечели от създаването на такава национална държава. Така българската държава няма да бъде защитник на българския народ, а негов експлоататор. Тази схема вече беше разиграна в бившите европейски колонии, в бившите съветски републики и на още много места по света.
2. Националната идея. Единство на богати и бедни в името на България! Единство между началниците и подчинените! На господарите и робите! Единство на угнетените и угнетителите в името на митичното единство и величието на нацията. Кое може да е по-добро за капитализма? Бедните и угнетените ще виждат корена на своите проблеми в бедните и угнетените от други етноси и националности. Именно в това е смисълът на националната идея. Време е да се събудим. Наемните работници не могат да бъдат в никаква общност на интереси със съвременната олигархия.
3) Ограничаване на имигрантите и циганската престъпност. Изобщо имигрантите и циганите в България имат своята отредена им роля поради три основни причини. Българските капиталисти имат изгода от евтина работна ръка в сравнение с българската работна сила. Населението на България се стопява и затова имигрантите и циганската раждаемост трябва да компенсират тази загуба. В страните, откъдето идват имигрантите животът е труден, макар че и в България не е цвете за мирисане. Българите понякога не разбират, че ако ги няма имигрантите и ако не са турците и циганите, то самите те ще трябва да компенсират тази липса и да работят нискоквалифицирана работа за жълти стотинки. Благополучието на България зависи от евтината работна сила и от притока на имигранти, от циганите, и, ако този приток на човешки ресурси секне, то софийската олигархия ще направи евтина работна сила самите софиянци. И това не зависи от някаква зла воля, а е грубата логика на движението на капитала.
Главното е в това, че националистическите настроения пренасочват народния гняв от мизерията в друго русло, в посока, безопасна за капитализма. Заставайки срещу лошия елит, те казват, че всичко ще се промени, когато елитът стане добър. Целият проблем е в това, че елитът не може да стане добър и целият въпрос се заключава в това как да бъдат унищожени условията за съществуването на този елит. Призивите за саморазправа с чужденците и циганите са съвършено безопасни за омразния лош елит, но затова пък пренасочва народния гняв срещу другите. Национализмът е идеология на обществения егоизъм и миража. Национализмът дава на човека образа на врага – лошия елит, имигрантите, циганите – но само образа, а истинският враг остава невидим. Това е начин за изпускане на социалната пара, за да може самият той, без вреда за капиталистическата система, да се развява по света.
4. Дребни искания и специфични идеи. Някои смятат, че на България е нужен национален социализъм, разбиран като справедливо разпределение на благата в рамките на нацията или страната. Първо, самото понятие „справедливо“ е абстрактно и нищо конкретно не се съдържа в него. Второ, вече опитахме да построим социализма само в една или друга страна – опитът завърши с фиаско, макар тези страни да демонстрираха огромен всестранен растеж и социални достижения.
Съвременна България е държава със слаборазвита икономика, изостанала в научно и техническо отношение, с мизерна армия и измиращо население. Ако преди 89-та година не успяхме да построим социализма, как ще успеем да го построим в тази мизерия? Социализмът, както и капитализмът, може да бъде само световен. Затова ние нямаме нужда от национална революция, а от световна революция. Превръщането на света в единна система се нарича глобализация. Глобализацията е естествен и необратим процес за развитие на капитализма. И този, който застава на позициите срещу развитието на капитализма, допуска огромната грешка да мечтае за минало „величие“, отдавна унищожено от историческата действителност.  Грешка, която показва неразбиране на логиката за развитие на човечеството. Реакционна грешка, защото отглежда илюзии за завъртане колелото на историята назад, към времената на националните бариери. Това е невъзможно, защото икономиките отдавна надраснаха националните граници и образуваха световния капиталистически пазар. Оттук следва и смесването на народите и етносите в единно човечество и това е закономерно следствие от миналото развитие: от общини към племена, от тях към племенни съюзи, по нататък – към народи и нации, и, накрая, към единно човечество. Нацията  е само тесен етап в този процес и затова, исторически, тя е обречена.
Същото може да се каже и за национализма на малките нации по света. Апологетите на този национализъм предполагат, че причините за техните беди, такива като загуба на езика и традициите, са следствие от политиката на една или друга държава. Ако българските националисти виждат корена на злото в евреите, циганите и турците, то небългарските националисти, живеещи в България или около нея, виждат вината в политиката на България. Между тях разликата е само в мащабите, но обективната роля е една и съща. Да се вземе под контрол народния гняв от мизерията и да се пренасочи от основния враг – от капиталистическата система, към някакъв мним враг и/или мнима причина.
Съвременният свят е свят на упадъчен капитализъм. Той неминуемо ще унищожи човечеството или ще го отведе в най-опасния антагонизъм, в антагонизма с природата. Като вариант за трагедия на човечеството е възможна империалистическа война извън пределите на света между отслабващите империалисти от САЩ и ЕС и бурно развиващите се империалисти от Китай, Русия, страните от Азия и Латинска Америка. Затова всяка идеология днес, която обективно застава на страната на капитализма, е враг на цялото човечество. Ако в началото на 20-ти век, когато почти по целия свят е стояла задачата за реализиране на буржоазни революции, когато определен диалог между комунистите със социалистите, социалдемократите и либералите е бил възможен, то днес, когато пред нас стои задачата за извършване на социална революция на наемните работници, на пролетарска революция, такъв диалог е напълно ненужен и невъзможен.

Коментари

Коментари са забранени.

Blog Stats

  • 427,296 hits

Работнически Литературен Фронт

Светът днес / The World Today

Календар

ноември 2013
П В С Ч П С Н
« Окт   Дек »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ РЕВОЛЮЦИЯТА

Advertisements
%d bloggers like this: