Вие четете...
Новини

Манифест за Възраждaне на България

prCheskb_v41. Данъчно облагане на богатите

Казват ни, че няма средства за такъв политически завой, какъвто е нужен. Това не е истина. В България всички работещи произвеждат десетки млрд. евро на година – средства, които правят богати една шепа бизнесмени и политици.

Необходима е радикална данъчна реформа, предвиждаща възстановяването  на принципа на справедливостта в данъчното облагане:

– Премахване на плоското данъчно облагане и замяната му с прогресивно подоходно данъчно облагане.

– Премахване на данъчното облагане върху минималната работна заплата.

– Драстично облагането на имущество и капитали над 500 хил. лева

– Повишаване на данъчното облагане до 75% за богатите, олигарсите и монополите.

– Премахване на данъчните облекчения за монополите и едрият частен бизнес.

– Забрана на офшорните транзакции.

2. Щит за обществото от кризата

– Да не остане нито един гражданин без гарантирана минимална заплата или социална помощ, медицинска застраховка, жилище и достъп до всички обществени услуги и съоръжения.

– Защита и облекчение за задлъжнелите семейства в риск.

– Гарантиране на собствеността на единственото жилище при преследване от страна на финансови институции, частни или държавни фирми или съдия изпълнители.

– Понижение на ДДС и премахване на ДДС върху стоките от първа необходимост.

– Създаване на законова норма на печалба. Така ще ограничим безразборното ценообразуване при производство,търговия на стоки и услуги.

3. Устойчиво производствено, социално и екологично развитие

– Национализация и „социализация“ на банките и тяхната интеграция в единна обществена банкова система под контрола на народа за неговото благо и развитие.

– Национализация на всички предприятия със стратегическо значение (Природни ресурси, Енергетика, Машинно и уредостроене, Инфраструктура и т.н), които бяха отнети от хората и подарeни на бизнеса, както и на новоизградените. Законова защита на обществената собственост и забрана за приватизация на собствеността от стратегическо значение.

– Стимулиране развитието на обществената собственост и премахване на данъчната тежест върху нея.

– Възраждане на българското село.

– Стимулиране на кооперативното движение в българското село.

– Гарантирани държавни квоти и изкупуване на земеделската продукция на доброволно кооперирани земеделски производители.

– Унищожаване на земеделската олигархия и съвременния селскостопански феодализъм. Законов предел за собственост и арендаторство на земеделски земи.

– Българската земя може да принадлежи трябва да принадлежи  само на български граждани .

– Екологична трансформация на модела на развитие, по-конкретно в енергийния сектор, промишлеността, строителство, туризъм и земеделие.

– Развитие на Възобновяемите енергийни източници изключително под обществен контрол.

– Стимулиране на семейната енергийна независимост.

– Развитие на научно-изследователската дейност и производствената специализация.

– Контрол на държавата върху развитието на туризма и индустрията с акцент върху екологичното равновесие.

– Национализация на хотелската база, изградена върху държавна земя и предоставянето и превръщането и в обществени почивни бази за деца, учащи, студени, трудещи се, безработни, пенсионери и хора с увреждания.

– Стимулиране на развитието на кооперации и предприятията под работнически контрол.

– Въвеждане на ценови борд за стоките от първа необходимост и лекарствата.

4. Сигурна заетост със справедливо заплащане и социално осигуряване

Постоянното влошаване на условията за труд и унизителните нива на заплащане не гарантират никакви инвестиции, развитие или заетост. Така нареченият „пазар на труда” се превърна в джунгла, в която работодателят има абсолютна власт.
Нашата цел е:

– Повишаване на минималната работна заплата до нормално европейско равнище.

– Създаване на стабилни механизми за контрол и защита на заетостта.

– Въвеждане на система за задължителни колективни трудови договори.

– Систематична борба със съкращенията и дерегулацията на трудовите взаимоотношения.

– Криминализиране на неизплащане на заплати, осигуровки, извънреден труд

– Трудовите взаимоотношения са обществено благо!

– Гарантирана трудова реализация на завършилите държавна поръчка студенти.

– Държава трябва да унищожи безработицата!

5. Коренна държавна реформа – Всеобща демокрация – Равни права.

В държавата съществува „демократичен дефицит“. България постепенно бива превръщана в авторитарно-полицейска държава.

Ние призоваваме за:

– Възстановяване на властта на народа.

– Създаване на Нова Народна Република.

– Отмяна на икономическите привилегии и имунитета на депутатите.

– Въвеждане на реална демокрация и изграждане на институции за гражданско и работническо самоуправление.

– Жестоки мерки против политическата и икономическа корупция.

– Пълна наказателна отговорност за разграбилите и разграбващите обществените национални активи.

– Гарантиране на равенство на половете в семейството, работното място и публичната администрация. За равен труд – равна заплата!

– Реформи в имиграционните разпоредби, социализация на имигрантите и протекция за тяхното равенство с другите граждани в държавата.

– Данъчно облекчение за участие на гражданите в изборите.

6. За справедлива социална политика

В страната ни има слаба, разпокъсана и неефективна социална система. Последните 23 години съсипаха тази спасителната мрежа на обществото . Минимализирането и ограниченията в социалните разходи и отмяната на справедливите социалните услуги превърнаха България в страна на социална несправедливост.

Нуждаем се от:

– Организиране  на пенсионните фондове в единна публична-осигурителна система.

– Гарантиране на възможността за доброволно пенсиониране след навършване 55 годишна възраст.

– Въвеждане на гарантиран минимален праг на помощите за безработни не по- малък от екзистенциалния минимум.

– Стимулиране на раждаемостта. Увеличаване на помощите за майки и помощите за деца. Увеличаването на майчинството на 3 години. Многодетните майки със статут на държавни служители и на държавна заплата. Криминализиране на безотговорното родителство.

7. Здравето не е стока – то е обществено благо и право на всеки гражданин

Ние сме за:

– Безпрепятствен и безплатен достъп до здравни грижи за всички граждани на страната.

– Увеличаване на общите държавни разходи за здравеопазване до европейските нива от 6% от БВП

– Модернизация на здравната инфраструктура. Здравно обслужване във всяко едно населено място.

– Спиране на съкращенията в здравния сектор и покриване на здравните нужди на населението, както по отношение на персонал, така и на оборудване.

– Безплатни лекарства за пенсионери, безработни, студенти,ученици,хронично болни и хора с увреждания.

– Предел на цените на лекарствата.

– Изграждане на обществена система за производство на лекарства и генерици.

– Премахване на статута на Търговски дружества на всички до-болнични заведения и болници.

Всеки медицински работник – държавен служител!

8. Защита на образованието и културата

Неефективното използване на средствата за образование и култура е безспорно доказателство, че кризата и проблемите на капиталистическата държава се използват като извинение от управляващата олигархия за безотговорността им към духовния просперитет на нацията.

Ние искаме:

– Изграждане на универсална, обществена и безплатна образователна система.

– Прекратяване на държавната субсидия за частни учебни заведения

– Задължително средно образование за гражданите.

– Обезпечаване на спешните нужди от персонал и инфраструктура на всички нива в образованието и културата.

– Гарантиране на достъп култура и възможности за творческа изява на всеки гражданин.

9. Външна политика на мир и независимост

Нагаждането на нашата външна политика към мощните западни държави и към ЕС е проява на политическа безгръбначност, която застрашава независимостта, мира и сигурността на страната ни.

Не искаме България в НАТО, нито НАТО в България. Нуждаем се от:

– Отворена външна политика, насочена към мир и отстояване на националните интереси.

– Излизането от НАТО и затваряне на американските и чужди военни бази.

– Премахване на всички тайни лагери за подготовка на ислямистки бойци на територията на Република България.

– Незабавно изтегляне на всички военнослужещи от окупационните мисии в Афганистан и Ирак.

– Прекратяване на военното сътрудничество, насочено за агресия към трети страни.

– Обществен контрол над външната политика.

– Българска културна експанзия към всички територии извън България населени с етнически българи.

– Облекчени процедури за получаване на българско гражданство на всички етнически българи, останали извън пределите на родината ни.

10. Сигурна държава, силна армия и полиция под обществен контрол

– Възраждане боеспособността и достойнството на българската армия.

– Създаване на запасно войнство. Ефективна армия и народ, способен да защити суверенитета и правата си.

– Възстановяване на Строителни войски.

– Социализация на Полицията. Изборност на полицейските ръководители от местното население . Обществен контрол над Полицията.

 

 

Когато държавата е на колене,

Народът трябва да се изправи!

СКБ 2013

Дискусия

Коментарите са изключени.

Blog Stats

  • 475 324 hits

Работнически Литературен Фронт

Светът днес / The World Today

Календар

април 2013
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ РЕВОЛЮЦИЯТА

%d блогъра харесват това: