Вие четете...
"Че Гевара" - България, Документи, Новини

Политическата борба на работниците срещу капитализма е единственият път към реална народна власт

По улиците на Рим крачат работници-комунисти! Така е и по цял свят!

Поредният взрив на световната финансово-икономическа криза на капитализма с особена сила се стовари върху България в резултат на антинародната и некадърна политика на всички парламентарни партии, без изключение, и засегна най-вече работещите и безработните. Спадът в реалния сектор на икономиката и обедняването на значителна част от народа се увеличават ежеминутно.
Съвременна капиталистическа България, с усилията на монополите и олигарсите, на плутокрацията и клептокрацията, прегърнали се братски с назначената от тях бюрократична машина, се оказа в най-тъмния ъгъл на задния двор на общоевропейската къща. България се превърна в беден транзитен придатък на „развитите“ западни страни и на САЩ. Превърна се в страна със зависима и подчинена икономика.
Законните собственици на всички природни богатства и създадените с труд в България средства за производство – хората на труда, не могат да спрат процесите на приватизиране и на разграбване на страната при липса на мощна организираща сила.
В последно време с ускорени темпове продължава приватизацията и прехвърлянето на активите на остатъците от държавната собственост в частни ръце. Стотици хиляди работници, селяни, инженери и специалисти вече са безработни и мизерстват ежедневно.
Катастрофално намаля броя на работниците, заети в едри и средни промишлени производства. Създаде се феномена на вътрешната и външната трудова миграция, която живее в унизителни социално-битови условия, работи за мизерна заплата, без медицинско осигуряване, без защита от колективни трудови договори.
Властта няма никакво намерение да промени този курс, а и монополно-олигархичните кръгове, смучещи кръвта на България, няма да позволят подобни мерки. Нищо не се променя към по-добро, сменяйки на политическите върхове една партия с друга, един Президент с друг, един кмет с друг… Самата система на избори при тоталния натиск от страна на администрацията, измамите и фалшификациите се превърна в разгулен фарс.
При така сложилата се обстановка в България главните задачи пред работническото движение, пред цялата комунистическа опозиция, могат да бъдат формулирани по следния начин – изпълване на протестните настроения в обществото с ясно класово съдържание; формиране на класово съзнание на трудещите се; завоюване и защита на свободите и социалните права на работещите и на безработните; създаването на независими работнически професионални съюзи и асоциации; създаването на структури на наемните работници по производствено-териториален признак, способни да се превърнат в ефективни звена, осъществяващи реалната политическа власт на народа.
Решавайки тези задачи, ние се водим от крайната цел на народното работническо движение – ликвидирането на експлоатацията на човек от човека, ликвидиране на частната собственост върху средствата за производство и изграждането на реално комунистическо общество.
С всички средства трябва да съдействаме за подема на борбата на работническата класа, за развитието на нейните икономически искания до политически, за изпълването на общодемократичните призиви с работническо класово съзнание. Да подпомогнем поставянето на работническата класа на позицията на локомотив на общонародното протестно движение в България.
Какво предлагаме като комунисти на всички свои съмишленици, другари и съратници!
1. Политиката на ръководството на страната и на всички парламентарни партии, без изключение, насочена към приватизация, деиндустриализация, унищожаване на реалните икономически сектори, деградация на социалната сфера, засилващата се експлоатация над гражданите, поробването и обезправяването на работниците и безработните, да бъде атакувана като престъпна!
2. Агитационно-пропагандната и практическата работа за организиране на протести да бъде водена планово, систематично и целенасочено. Да се извършва непрекъснат мониторинг върху ситуацията в предприятията. Да се работи за изпълнение на 100% от предвидените дейности.
3. Мощно да се противопоставим на разлагащото и обезоръжаващото влияние на капиталистите и техните послушни роби и апологети в работническото движение, без значение с какви маски се представят пред хората. Да се разяснява неотклонно на трудеща се България, че управляващите режими, че днешните парламентарно представени партии, либералите, националистите, десните социалисти от БСП и всички останали парламентарни коремоноги в една и съща степен са противници на работниците и Народа.
4. Пълна подкрепа за самоорганизацията на организираното масово движение на наемните работници и за тяхното обединение не само на ниво предприятия и фирми, но и на национално равнище. Регионалните комунистически организации трябва да застанат начело на тези процеси.
5. Да се разпространява успешния боеви опит на работническите структури при защита на техните права. За постигането на тази цел да се използва Интернет, свободните средства за масова информация, целеви листовки.
6. За целите на разширяването на правата на трудовите екипи и на наемните работници, за тяхната защита от интересите на собствениците и на работонаемателите да бъдат подготвени предложения за промени в Трудовия кодекс на Република България, в които да се предвиди:
законодателно оформяне на статуса на трудовите колективи, тяхното участие в управлението на производството, търговията и собствеността на предприятията;
законодателно установено право на солидарна стачка, на солидарни протестни акции;
лишаване на работодателите от правото да уволняват работници без съгласието на професионалните работнически съюзи или на представителния орган на трудовия колектив, осъществяващ контрол върху изпълнението на колективния трудов договор;
ликвидиране на търговската и служебната тайна на предприятията в сферата на икономическата им дейност и заплащането на работната сила.
7. Подкрепа за създаването на нови боеви професионални работнически съюзи. За целите на повишаването на ролята и статуса на професионалните съюзи да се инициират предложения за Закон за професионалните съюзи.
8. Да се практикуват общи дни за излизане пред предприятията за провеждане на пропагандни и агитационни действия.
„…Борбата за освобождение на работническата класа означава борба не за класови привилегии и монопол, а за равни права и задължения и за унищожение на всякакво класово господство…“
Карл Маркс, „Временен другарски устав“, 1864 г.

автор: Павел Иванов

Коментари

Коментари са забранени.

Blog Stats

  • 427,296 hits

Работнически Литературен Фронт

Светът днес / The World Today

Календар

ноември 2012
П В С Ч П С Н
« Окт   Дек »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ РЕВОЛЮЦИЯТА

Advertisements
%d bloggers like this: