Вие четете...
История

Какво е комунизмът и какво е да бъдеш комунист

Необходимо е много категорично и кратко да определим какво е това комунизъм, опирайки се на творчеството на Маркс и Енгелс. Комунизмът като учение, като цел, като ясна принципна позиция, като активна работа и действие, като революционна борба.
Комунизмът е борба за освобождаване на работническата класа, на всички трудещи се, на цялото човечество от експлоатацията и потисничеството по пътя на унищожаване на господството на буржоазията и всички експлоататори и завоюването от работническата класа, от трудовия народ на политическата власт, създаването на социализъм и комунизъм като общество на справедливостта, благосъстоянието, братството и щастието, където свободното развитие на всеки човек е условие за развитието на всички хора.
Това е целта, позицията, платформата, главната задача и революционно действие на всяка комунистическа партия.
Приемането на комунистическите възгледи, на комунистическата идеология, приемането, членството в комунистическа партия изисква от всеки комунист определена персонална отговорност, определени персонални задължения. А именно – какъв трябва да бъде комунистът, какво е това комунист на практика, в действията, в работата.
Многогодишната практика на комунистическото движение и дейността на комунистическите партии в цял свят, примерът на великите комунисти и на милионите комунисти от всички страни позволява да се подчертаят шест най-важни главни характеризиращи черти на съвременния комунист.
Първата черта – комунистът е най-активният политически боец и борец, представляващ политическия авангард на трудещите се и на народа; комунистът по дух, по цели и по характер на действията си е революционер, насочващ цялата своя лична дейност и енергия за активна промяна и преобразуване на света в името на благото на трудещите се, на цялото човечество.
Комунистите са там, където е най-трудно, най-тежко, където трябва да се собствения пример на практика, където най-важната и най-трудната задача трябва да бъде поета от някого. Това е човек на активното политическо действие, често героично, който не се спира дори пред жертвата на собствения си живот. Комунистите винаги и във всичко са отпред.
Втора черта – за комуниста общественият интерес стои над личния. Той беззаветно е предан на обществената голяма идея и на великата цел – постигането на социализма и комунизма, съвместна борба с всички свои другари по партия за прогреса на трудещите се и на народа. Затова комунистът винаги задължително е интернационалист. Неговият висок дух, идейност, воля, убеденост, научна вяра в голямото общо дело превръщат живота му в дълбоко осмислен, целенасочен и ценен, истински голям живот, а не дребнав животец – потребителски, живуркащ, с дребни отговорности, ценности и постъпки.
Такова ясно разбиране на смисъла и същността на живота прави комуниста устойчив, непреклонен, даже, често, фанатичен.
Трета черта – социална справедливост, равенство и демократичност на обществената позиция на комунистите във всички техни взаимоотношения. Комунистите трябва да бъдат справедливи, равнопоставени, демократични не само един към друг, но и към всички хора на труда, към всички хора, изобщо към човека, особено към възрастните и децата. С това комунистът постига уважение от страна на трудещите се, доверие от страна на хората.
Четвърта черта – човечност, хуманизъм в позициите и отношенията на комуниста, наред със справедливостта, равенството и демократизма. Главен принцип тук е че човек за човека е приятел, другар и брат. Особено съдържателно и наситено е комунистическото приятелство, комунистическото братство, което не противоречи на взаимната принципност, критичкост и самокритичност.
Човечността и хуманизма в човешките взаимоотношения се допълват с хуманизма, дружбата, сътрудничеството и взаимопомощта между различните народи, нации и народности. Маркс и Енгелс пишат: „…в същата степен, в каквато ще бъде унищожена експлоатацията не един индивид от друг, ще бъде унищожена и експлоатацията на една нация от друга… Заедно с антагонизма на класите в нацииите ще отпаднат и враждебните отношения на нациите между самите тях”.
Пета черта – висок морал, висша нравственост на комуниста. Нравствено-духовните основи на неговата дейност и живот са съвестта, честността, порядъчността, принципността, самокритичността и критичността, достойнството, уважението към личността на всеки човек. Комунистът не е само боец, революционер, често бунтар, а именно нравствено чист боец, революционер и бунтар. Затова много такива комунисти стават легендарни, запомнящи се герои, на които останалите искат да приличат, които другите искат да следват.
Шеста черта – комунистът в своите най-добри качества трябва да бъде свободна и индивидуализирана личност, със своите особени, уникални личностни черти и характеристики. Това, че комунистите се борят за общото дело и водят борба заедно, не означава изравняването на техните личностни, субективни различия. Всяка личност се проявява по свой собствен начин, в своето лично духовно богатство.
В гарантирането на човешкото разнообразие, богатство, свобода и уникалност на всяка личност е главната цел и главния замисъл на комунизма. Енгелс пише: „…всеки член на обществото ще бъде в състояние съвършено свободно да развива и да използва всички свои сили и способности”.
Такива са, според нас, главните черти, които в своята конкретност в реалния живот и дейност са изразявали и изразяват много милиони комунисти в различни страни по света. В своята специфика, в своята национална и регионална окраска, в своите цветове и разлики.
Комунистическата практика даде и остави в човешката история имената на много велики комунисти. Маркс, Енгелс, Благоев, Ленин, Димитров, Коларов, Кастро, Гевара, Чавес… Велики теоретици и практици на комунизма.
Милиони са известните и неизвестните комунисти в България, в СССР, в Русия, в Германия, по света.
Поклон и уважение пред тях, пред тяхната работа и всеотдайност, пред техните светли и вдъхновяващи действия, дела и живот.

Advertisements

Коментари

Коментари са забранени.

Blog Stats

  • 435,030 hits

Работнически Литературен Фронт

Светът днес / The World Today

Календар

ноември 2012
П В С Ч П С Н
« Окт   Дек »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ РЕВОЛЮЦИЯТА

Advertisements
%d bloggers like this: