Вие четете...
International

Великият Октомври даде началото на края за капитализма по света

Октомври 1917-та година потвърди правотата на марксистката теория за неизбежността на премахването на буржоазията по революционен път и установяването на народна власт за окончателната победа над капитализма, за успешното изграждане и развитие на социализма като първа фаза на комунизма с цел бъдещо пълно унищожаване на класовото деление на обществото, за гарантиране на пълно благосъстояние и свободно всестранно развитие на всички членове на обществото. Борбата за социални реформи при капитализма и парламентарната борба са подчинени форми на класова борба за революционно установяване на народна власт и сами по себе си не водят към промяна на обществено-икономическия строй.
Пътят на социализма, теорията на научния комунизъм и практиката на строителството на социализма убедително показаха, че народната власт трябва да е достатъчно силна, за да може да пречупи гръбнака на класовите капиталистически отношения. Формата на тази народна власт не може да бъде друга, освен република на трудовите съвети. Социалистическата власт се формира от трудови колективи, а не по териториален признак – тя отразява организираността на хората на труда и тяхното реално място в управлението на държавата, за да бъде гарантиран контролът над съхраняване на класовия характер на социалистическата държава от страна на народа.
Опитът на СССР доказа незаменимата роля на революционен авангард на партията на трудовата класа като ръководна сила за строителство и развитие на новото общество. Потвърди се великата мисъл на Ленин, че не може да има революционно движение без революционна партия. Такава партия преди 95 години беше партията на болшевиките, партията на Ленин. Под ръководството на тази партия в СССР и на нейните братски партии, които изтръгнаха властта от ръцете на Капитала в собствените си държави, беше ликвидирана безработицата, беше обезпечено безплатно образование, медицинско обслужване, ползването на достиженията на науката и културата. В СССР жилищата, комуналното обслужване, транспорта и т.н. бяха практически безплатни. Основните материални и духовни потребности на хората бяха реално обезпечени и удовлетворени. Създадоха се условия за всестранно развитие и усъвършенстване на човешката личност. Дори самата безопасност на човешкия живот в нито една днешна капиталистическа държава не може да се сравнява със сигурността, която успяхме да изградим, благодарение на Великата октомврийска социалистическа революция.
Опитът на СССР убедително доказа, че икономическата основа за съществуване на истинска реална демокрация е обобществяването на средствата за производство, планово организираното обществено производство – производство на потребителни стойности, пряко насочени към гарантиране на пълно благосъстояние и свободно всестранно развитие на всички членове на обществото. Това беше и е целта на всяко социалистическо производство. Отказът от тази цел, ориентацията към пазарна икономика, води до разрушаване на социализма и до всеобхватна диктатура на капитализма.
Днес, 95 години след Великия Октомври, капиталистическите режими в света се стремят да подобрят позициите си, засилват натиска срещу класата на работниците и бедните народни слоеве. Тяхно идейно оръжие стават неолибералните и социалдемократическите теории за социално партньорство, за класово сътрудничество, за граждански мир и за изчерпания лимит на революциите. Този капиталистически арсенал се допълва и от ревизионизма и опортюнизма, които се срещат в международното комунистическо движение.
Но човечеството не може да се развива по пътя на прогреса на основата на производство, основаващо се на частна собственост. Животът и развитието на човека не могат да бъдат ограничавани от размера на собствеността или от желанието на едни индивиди да бъдат господари, задушавайки останалите и принуждавайки ги да бъдат техни слуги.
Световното комунистическо движение укрепва в днешната борба, засилва своите революционни характеристики. Разобличавайки фалша на капиталистическия лозунг за „световна демокрация“, комунистите обявяваме на целия свят: „Единствено борбата срещу империализма с перспектива за изграждане на социализъм и за развитието му в пълен комунизъм, единствено пътят, начертан от Великата октомврийска социалистическа революция, е магистралата към ликвидация на експлоатацията на човек от човека и удовлетворяване на потребностите на Народа.
Реорганизация на международното комунистическо движение, излизането му от днешното състояние на криза и отстъпление, формирането на единна стратегия на основата на марксизма, на пролетарския трудов интернационализъм, е спешна задача, чието решение се налага от днешните условия на борбата срещу световното единство на капитала.
За комунистическото движение днес е важна международната антиимпериалистическа, антивоенна борба. И заедно с това пред нас стои и една от най-важните ни задачи – безкомпромисна борба с опортюнизма и ревизионизма във всички техни форми като главна опасност за комунистическото движение.
Революциите нямат лимити, те стават реалност не по волята на партии или партийни водачи; в тях се проявява нетърпеливия стремеж на водещата класа; потиснатите и експлоатираните народи връщат в своя полза резултатите от собствения си труд и ги използват за създаването на духовни и материални ценности за всички.

Нека пребъдат във вековете идеите и делото на Великия Октомври!
Експлоатирани, Трудещи се, Потиснати народи – вдигнете се на борба!
Да живее Съветската Социалистическа Революция!
Пролетарии от всички страни – съединявайте се!

Павел Иванов – зам.-председател на Съюза на комунистите в България и председател на движение „Че Гевара“ по повод празника на Великата октомврийска социалистическа революция

Advertisements

Коментари

Коментари са забранени.

Blog Stats

  • 433,711 hits

Работнически Литературен Фронт

Светът днес / The World Today

Календар

ноември 2012
П В С Ч П С Н
« Окт   Дек »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ РЕВОЛЮЦИЯТА

Advertisements
%d bloggers like this: